Investor Relations


 

Läs RedEyes intervju med Vd Hans Isoz om förvärven av Sawco och RemaControl
och om de möjligheter och utmaningar som Image Systems står inför


Image Systems


Image Systems är noterat på Nasdaq OMX Small Cap Lista under tickern IS. Vi prioriterar öppenhet och transparens gentemot aktieägare, analytiker, media och andra intressenter. Vår ambition är att stärka intresset för bolagets aktie hos befintliga och potentiella investerare. Detta ska uppnås genom att snabbt tillhandahålla relevant och aktuell information. Vi pressreleasar, i enlighet med Nasdaq OMX noteringsregler, alla signifikanta händelser såsom strategiska affärer, ny teknik, förändringar i ledning och styrelse etc. All relevant information rapporteras objektivt och är godkänd av ledningen.

Externa kontakter med marknaden hanteras av bolagets VD.

 

Image Systems is a public company on the Swedish stock exchange (Nasdaq OMX) listed on the Small Cap-list, under the ticker IS. The IR section of this web site is only available in Swedish. It contains general financial information about the company and its shares. The section also contains all the latest published financial information and press releases from Image Systems.

Financail reports are avalable in English as of 2011.

A selection of press releases is published in English on the News section for each specific Business units on imagesystems.se


För att sidan ska visas korrekt rekommenderar vi IE8 eller Firefox

© Image Systems 2012


Logga in
Användarnamn:
Lösenord:

Jag har glömt mitt lösenord